Zipline Stoderzinken | Hotline +43 3685 22622

repül...

A Zipline Stoderzinken légi utasokra vonatkozó szabályzata

A Zipline Stoderzinken-nel történő repülés minden olyan személy számára lehetséges, aki nem szenved olyan betegségben vagy olyan fizikai, illetve pszichikai károsodásban, amely önmagára vagy saját, illetve más személyek egészségére veszélyt jelentene.

 • Legkisebb testmagasság 120 cm
 • Legkisebb indulási súly: 30 kg (ruházattal együtt)
 • Legnagyobb indulási súly: 125 kg (ruházattal együtt)
 • Legalacsonyabb életkor: 8 év
 • 10 év alatti személyek esetén felnőtt kísérete szükséges.
 • 14 év alatti személyek esetén a gondviselő beleegyezési nyilatkozata szükséges.

Tilos olyan személyek részvétele, akik a következő egészségi károsodásokban szenvednek:

 • alkohol és drog hatása alatt álló személyek
 • gerinc- és mozgásszervi problémák
 • szívbetegség, keringési problémák
 • szívritmusszabályzó (figyelem: mágnes a huzalcsigában)
 • krónikus fülbetegségek egyensúlyzavarokkal
 • epilepszia
 • magas vérnyomás
 • terhesség
 • frissen elvégzett szemoperáció (különösen: retinaproblémák)

Pure cselekvés a
Zipline Stoderzinken

A Zipline Stoderzinken használatának szabályai:

 • A repülésre nem vihetők fel olyan tárgyak, amelyek veszélyt jelentenek az utas vagy mások számára.
 • A hosszú hajat össze kell fogni!
 • A laza, lelógó ruhadarabokat el kell távolítani (pl. sál stb.).
 • A biztonsági övet a légi utasnak az utsításoknak megfelelően be kell csatolnia.
 • Minden légi utasnak részt kell vennie az elméleti biztonsági bemutatón.
 • Az általunk rendelkezésre bocsátott felszerelést (öv és huzalcsiga) az általunk adott utasítások szerint kell használni.
  Ezek nem ruházhatók át más személyekre és a repülés befejeztével visszaadandók!
 • Az utasítások megszegése esetén az érintett utasok a repülésből kizárhatók!
 • A légi utas hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Freizeitschule GmbH. által szervezett programok alatt készült olyan fotók és videók, amelyeken a légi utas felismerhető, minden további beleegyezés nélkül reklámcélokra felhasználhatók.
 • A kísérők utasításainak vagy biztonsági követelményeinek megszegése esetén
  a Freizeitschule GmbH. nem vállal felelősséget az ennek következtében keletkező károkért.
 • A társaság fenntartja magának azt a jogot, hogy biztonságtechnikai okokból (erős szél, zivatar, huzalok eljegesedése stb.) a működést leállítsa. Ebben az esetben a repülési díj visszatérítésére nem kerül sor.
 • A Freizeitschule GmbH. a törvényi előírások keretén belül felelősséget vállal a személyi károkért.
 • A Freizeitschule GmbH. dologi és személyi károkért csak szándékoság vagy durva hanyagság esetén vállal felelősséget.

Az Általános Üzleti Feltéteket elolvastam és azokkal egyetértek. Az ÁÜF bejelentkezéskor és az interneten megtekinthető!