Zipline Stoderzinken | Hotline +43 3685 22622

Általános feltételek

Az ÁÜF érvényességi területe

A drótkötélpályás lesiklási (zipline) ajánlatok és szolgáltatások megszervezése és végrehajtása az alábbi Általános Üzleti Feltételek (ÁÜF) alapján történik.

A szolgáltatások leírása

A Freizeitschule Gröbming GmbH szabadidő-iskola a gröbmingi Stoderzinkenen 2,5 km hosszú drótkötélpályát üzemeltet. A berendezés hatóságilag jóváhagyott, és a liezeni járási főnökség engedélyezte. Üzemeltetője, a Freizeitschule Gröbming GmbH rendelkezik a jogszabály által előírt kötelező felelősségbiztosítással.

 • A zipline szórakoztató eszköz, amely bizonyos időjárási körülmények (szél stb.) hatása alatt áll.
 • A lesiklónak a lesiklás megkezdése előtt meg kell ismerkednie a lesiklókra vonatkozó rendelkezésekkel, és azok tudomásulvételét írásban meg kell erősítenie.
 • A lesiklónak be kell tartania a szervező utasításait.
 • Ha a résztvevő a szervező biztonsági utasításait megszegi, akkor a szervezőnek joga van őt az eseményről kitiltani. Ebben az esetben a jegy kárpótlás nélkül érvényét veszti.
 • A lesiklónak kell gondoskodnia arról, hogy az időjárásnak megfelelő ruházatot viseljen. A szervező nem bocsát rendelkezésére időjárásnak megfelelő ruházatot.
 • A lesiklási program lebonyolítása során kisebb várakozási idők adódhatnak. (Várakozási idő a bejelentkezés, a busztranszfer és a beültetés során, mentési intézkedések miatt és az időjárási hatások következtében keletkezhet, a várakozási idő nem eredményezi a lesiklás árának visszatérítését!)
 • A Stoderzinken drótkötélpályán készített kép-, hang- és videófelvételek kereskedelmi célokra csak a Freizeitschule Gröbming GmbH jóváhagyásával használhatók fel. A lesikló a lesiklókra vonatkozó rendelkezések és az ÁÜF aláírásával beleegyezik abba, hogy a szervező, ill. annak partnere által felvett film- és fényképenyagot PR-, reklám-, forgalmazási és marketingcélokra térítésmentesen és ellentmondás nélkül felhasználhassák. Ennek során személyének semmilyen személyiségi jogát nem sértik meg. A Freizeitschule Gröbming GmbH a fényképeket és a videókat térítés nélkül, időben és térben korlátlanul, továbbá valamennyi ismert felhasználási módon, pl. interneten, sajtóval folytatott együttműködés során, valamint mindenfajta további közzététel keretében felhasználhatja. Az összes fentnevezett fénykép és videó elkészítésére, terjesztésére és közzétételére vonatkozó valamennyi jog kizárólag a Freizeitschule Gröbming GmbH-t illeti. Ez a feljogosítás és a felhasználás harmadik fél (pl. további fényképész, képügynökség stb.) jogait nem akadályozza.

Foglalások visszaigazolása

Ön személyesen, írásban vagy online jelentkezhet be. A lesiklás kötelező érvényű foglalása csak a foglalás-visszaigazolás kézhezvételével jön létre. Kivételt képeznek a helyszíni foglalások, ha a kapacitás ilyen foglalást lehetővé tesz – ekkor a vendég közvetlenül kapja meg a lesiklójegyét (= foglalás-visszaigazolás). Az elvégzett foglalás után a lesikláson részt vevő személy felelős azért, hogy ezeket a minimális feltételeket teljesítse. Ha a minimális feltételek nem teljesülnek, a jegy árának visszatérítése kizárt.

Fogyatékkal élők 

A drótkötélpályás lesikláson a fogyatékkal élők részvétele lehetséges. Azonban felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a foglalás előtt az Ön bizalmát élvező orvos és a szervező közötti tisztázás szükséges. Lehetséges, hogy a lesiklás lebonyolítása többe kerül.

A szolgáltatás módosításai

 • A lesiklójegy megvásárlása után módosításokra kerülhet sor. Amennyiben a módosítások nem lényegesek, valamint nem csökkentik jelentősen a lefoglalt lesiklás teljes tartalmát és hatását, azokat a szervező, amint tudomására jutottak, közli a lesiklóval.
 • A lesiklás transzferrel együtt értendő időtartamára vonatkozó közlés kiindulási pontként szolgál.
 • A szervező fenntartja annak jogát, hogy pl. időjárás, sötétség stb. okozta késedelmek esetén, amelyek biztonsági kockázatot okozhatnának, a lesiklás végrehajtását idő előtt befejezze. Ha a lesiklónak a fenti okokból kell lemondania lesiklásáról, a lesiklójegyek és utalványok érvényessége fennmarad. A lesiklási tervben szereplő késések esetén azonban nem áll fenn kártérítési igény.
 • A lesikló számára ismert, hogy a lesiklás biztonsági okokból megszakítható vagy elhalasztható.
 • Az ajánlat reklámozásához használt fényképek és ábrák az általános leírást szolgálják. Ezek kötelezettség nélküliek, és variálhatók.

Lesiklójegyek és utalványok

 • A lesiklás végrehajtása a szervező kötelezettsége. A vevő a lesiklójegy vagy az utalvány megszerzésével időpont választására jogosult a lesiklás végrehajtásához.
 • Az utalvány a megszerzésétől számított 12 hónapig érvényes. Meghosszabbítása lehetséges.
 • Az utalványok és jegyek valamennyi feltüntetett ára végleges (áfát tartalmazó) ár.
 • A jegyek és utalványok átruházhatók. Továbbadhatók olyan alkalmas személynek, aki a lesiklókra vonatkozó rendelkezéseknek megfelel.

Utalványok beváltásának elmulasztása 

 1. Ha meghatározott személy az utalványt érvényességi ideje alatt nem tudta beváltani, a vevő felelőssége az utalvány más módon történő felhasználása (pl. átadása más alkalmas személynek).
 2. Ha a lesikló a lesiklás megállapodás szerinti időpontjában nem jelenik meg, az utalvány kárpótlás nélkül érvényét veszti.
 3. Az időpont elhalasztását a lesiklónak időben egyeztetnie kell a stoderzinkeni drótkötélpályával, és tájékozódnia kell azon díjak felől, amelyek időpont-elhalasztások vagy rövid időn belüli lemondások esetén felmerülhetnek.

A vevő visszalépése

Ön a transzferjárat, a lesiklás stb. indulása előtt, ill. az 1. szekció után, a középső állomás területén bármikor visszaléphet. Ha a vevő idő előtt visszalép, ill. a lesiklást megszakítja, ill. a bejelentkezésnél túl későn jelenik meg, a lesiklás árát nem térítjük vissza.

A szervező visszalépése

A szervező fenntartja annak jogát, hogy a lesiklást az időjárás befolyása vagy egyéb, előre nem látható körülmények következtében rövid idővel előtte lemondja. Ez esetben a lesiklónak joga van arra, hogy a lesiklást későbbi időpontban, előre kikötött pótidőpontban hajtsa végre.

 • A lesiklónak a lesiklás lefoglalása során közölnie kell aktuális elérhetőségét, e-mail címével és telefonszámával együtt, hogy a szervező számára mindig elérhető legyen. A lesiklás lemondása esetén a lesiklót a lehető leghamarabb értesítik e-mailben vagy telefonon. 
 • A lesikló a lesiklás megkezdése előtt köteles tájékozódni a lefoglalt lesiklás lehetséges lemondásáról. A www.zipline.at honlapon, ill. az irodával kapcsolatba lépve szerezhető be információ a lefoglalt lesiklás végrehajtásáról.
  Ez esetben a lesiklójegy érvényes marad. A szervezővel szemben azonban az ezen túlmenő igények, pl. kártérítési igények (útiköltség vagy esetleg keletkezett kiadások) kizártak.

Szavatosság és kártérítési felelősség

 • A szervező a letétbe helyezett tárgyak elvesztéséért vagy sérüléséért nem vállal felelősséget.
 • A szervező nem vállal felelősséget azokért a sérülésekért, amelyeket a lesiklónak a lesiklás alatt elveszett, lerepülő tárgyak okoznak. Minden lesiklót figyelmeztetünk, hogy tegyen megfelelő óvintézkedéseket.
 • A stoderzinkeni drótkötélpálya használata kockázattal, valamint veszéllyel jár, és saját kockázatra történik. A használati szabályok figyelmen kívül hagyásának következménye súlyos sérülés vagy halál lehet.
 • A baleseteket és a károkat haladéktalanul közölni kell a szervezővel! A Freizeitschule Gröbming GmbH a személyi sérülésekért a jogszabályi rendelkezések keretén belül felel. A dologi és vagyoni károkért a Freizeitschule Gröbming GmbH csak a szervező szándékossága vagy súlyos gondatlansága esetén felel. Ez a felelősség alóli mentesség a szervező dolgozóinak, valamint az általa beiktatott teljesítési vagy ügyleti segédek javára is érvényes.
 • A lesiklás a szabadban történik. A lesiklás alatt viselt ruházatért beszennyeződése vagy károsodása esetén nem vállalunk felelősséget.

Az illetékes bíróság a Freizeitschule Gröbming GmbH székhelye szerinti bíróság. Az osztrák jog érvényes.